0495 21 19 95 info@alvera.be

Vanwaar Alvera?

Alvera dankt haar naam aan de Aloë Vera plant

Deze plant heeft versterkende, kalmerende en verfrissende eigenschappen.  Ze slaat water op en ze draagt mooie bloemen.

In (moeilijke) gezins- en werkcontexten wil Alvera je inspireren en tot rust laten komen.  Alvera wil zowel inzetten op preventie als op herstel.

Daarnaast is Alvera een Spaanse meisjesnaam die ‘waarheid’ betekent. 

Alvera werkt met ‘ieders waarheid’.  Bij samen-leven, samen-werken, of het uit elkaar gaan, hebben we meningsverschillen.  Mensen zijn uniek en geloven niet in dezelfde waarheid.  Dit hoeft ook niet.  Alvera normaliseert verschillen en gaat uit van de sterkte van diversiteit.  Alvera staat jullie bij om te komen tot afspraken en akkoorden waar elkeen zich goed bij voelt.

Het is mijn missie om deelgenoot te zijn op jouw pad en je proces te ondersteunen, niet over te nemen. Ik geloof in veranderingen als processen die zich stilletjes aan volbrengen. 

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.

Albert Einstein

 Ik werk :

 • Persoonlijk : uitgaande van jouw vraag en ondersteunend naar jouw antwoorden. 
 • Nieuwsgierig en onderbouwd. 
 • Gericht op het ondersteunen van zelfbewustzijn en groei.  
 • Vanuit zelfeigenaarschap: jij kiest weloverwogen wat binnen jouw context past.  
 • Integraal, gebruik makend van verschillende methodieken en theorieën.  Er is nooit één weg of standaardoplossing.  Ik zet in wat werkzaam is in jouw context.  
 • Authentiek, vanuit een ‘echte’ houding, geloofwaardig vanuit wie ik ben.   

 

Mijn kompas:

‘Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it’

– Mahatma Gandhi – 

Mijn gevolgde opleidingen zijn academisch én praktisch.  Ze helpen mij om integratief te werken.  Ik ben geschoold in de integratieve handelingsorthopedagogiek,  en dit betekent dat ik methodieken, zienswijzen, theorieën combineer – en zo een werkzaam geheel maak, naargelang de situatie waarin je je bevindt.  Ik werk niet vanuit standaarden die ik overal en bij iedereen op eenzelfde manier toepas. Ik vertrek steeds vanuit jouw vraag en jouw doelen, passend bij wie jij bent en wat jij nodig hebt.  Jij bent de specialist van je eigen leven !

Mijn opleidingen :

 • Orthopedagoge : Master psychologische en pedagogische wetenschappen ; orthopedagogiek (Universiteit Gent)
 • Lesgever : Aggregaat psychologische en pedagogische wetenschappen (Universiteit Gent)
 • Bemiddelaar (Universiteit Gent)
 • Postgraduaat social profit en bestuurlijk management (Hogeschool Gent)
 • Certificaat talentenpaspoort coach (Pontis)
 • SCHIP-begeleider (Artevelde Hogeschool)
 • Diverse (meerdaagse) opleidingen m.b.t.
  • Complexe scheidingen, conflictueus ouderschap na scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …
  • Veerkracht, burn-out, trauma, …
  • Coachend leiderschap, trauma in organisaties, innovatieve arbeidsorganisatie, werkbaar werk, …                                                                                                              (Interactieacademie Antwerpen, Konnekt-it, Hogeschool Gent, VOV, …)
 • Bekijk alle ervaring en professionalisering op mijn curriculum vitae

Wens je een afspraak of meer info?

Heb je interesse in onze diensten, maar wens je meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen.