0495 21 19 95 info@alvera.be

Alvera is er voor gezinnen in / na scheiding

Ben je op zoek naar een plek waar je hulp krijgt bij de onrust, spanningen, conflicten in je gezin naar aanleiding van een scheiding of het vormen van een nieuw samengesteld gezin ?

Zoek je ondersteuning bij contactherstel, oudervervreemding, ouderverstoting ?

Hoop je een hulpverlener te vinden die zowel psychopedagogisch als juridisch geschoold is, en die ook voldoende op de hoogte is van de organisatie van de hulpverleningssector ?

 

Concreet aanbod voor jou:

Verkenning en beeldvorming

Begeleiding van geweldspiralen

Bemiddeling bij scheiding of bij samenwonen in een samengesteld gezin

Contactherstel (groot)ouder - (klein)kind - broers & zussen

Begeleiding bij ouderschap na scheiding

Contextwerk, ondersteuning van het volledige netwerk

Begeleiding van (complex) ouderschap na scheiding

ALVERA zoomt in op volgende ankerpunten (naar Sietske Dijkstra) :

1. De tijd en het verloop van de scheiding

2. De escalatie van het conflict, de fase waarin het conflict zich bevindt

3. Aanwezigheid van geweldspiralen en/of partnergeweld

4. Relaties, en de perspectieven van de verschillende mensen uit het netwerk

5. Systemen en de dynamieken van  diverse betrokkenen

6. Reflectie en innemen van metaperspectief

7. Samenwerking en gecoördineerd werken tussen diensten (onderwijs, hulpverlening, justitie, …)

 

ALVERA werkt onderbouwd vanuit diverse praktijken en wetenschappelijke inzichten, zowel uit binnen- als buitenland. O.a. :

1. Het zesstappenprogramma ontwikkeld in Australië, een benadering met aandacht voor diverse vroege interventies – alsook zorgvuldige bemiddeling, verplichte arbitrage en (als laatste optie) juridische procedures.

2. In Vlaanderen ontwikkelde inzichten van Inge Pasteels en Ludo Driesen.  Diverse vormingen aan de Interactie Academie van Antwerpen.

3. De vele onderzoeken van Amy Baker en de daaraan gekoppelde kennis over diagnostiek en aanpak van oudervervreemding, Parental Alienation.

4. Inzichten over geweld, ontwikkeld door Sietske Dijkstra en Corine de Ruiter.

5. De herstelgerichte benadering, ontwikkeld en toegepast in Oranjehuis, vzw LIGAND.

6. Onderzoek en praktijken van Amy Baker, Karen Woodall, Gardner, Steven Miller, Richard Warshak, Hubert Van Gijseghem.

 

 

Wens je een afspraak of meer info?

Heb je interesse in onze diensten, maar wens je meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen.