0495 21 19 95 info@alvera.be

Contextwerk, begeleiding van het volledige netwerk

Bij complexe scheiding, is er vaak nood aan een geïntegreerde werking, waarbij ondersteuning gebeurt binnen het thuismilieu én waarbij gezinsleden, familie, vrienden, … worden betrokken.

Op grond van de beeldvorming worden doelen bepaald en worden de verdere werkwijzen gekozen :

1. Begeleiden van de verschillende betrokkenen, zodat eenieder inzicht krijgt in de problematiek, het eigen kritisch denken ontwikkelt, bewust omgaat met emoties, & relaties worden hersteld.

Vanuit de beeldvorming kunnen we bekijken of hiervoor meerdere hulpverleners noodzakelijk zijn.

Ondersteunen van en afstemmen met het netwerk is noodzakelijk. Hiervoor denken we aan nieuwe partner, vrienden en familie, maar ook aan de school en andere diensten rondom het gezin.  Het netwerk wordt aldus zoveel mogelijk betrokken in de begeleiding.

Ook netwerktafels kunnen georganiseerd worden.  Tijdens een netwerktafel worden betrokkenen bij het gezin uitgenodigd om de hulpverlening onderling af te stemmen.

2. Begeleiden van de transitiebrug : bij loyaliteitsconflicten en / of afwijzend gedrag naar een ouder toe, voelt de brug van de ene naar de andere ouder onveilig aan voor het kind.  Het kind vindt dan ‘oplossingen’, zoals afwijzing, niet naar een ouder willen, moeilijk gedrag stellen bij een ouder, … .  Het is dan aangewezen om bij die transitiebrug begeleiding te voorzien, de wissel via ondersteuning te laten verlopen.  Dit via een neutrale ruimte of ondersteuning aan huis door een hulpverlener.

3. Psycho-educatie over scheiding, ontwikkelingspsychologie, conflict & emotie, rouw, oudervervreemding.  Er is aandacht voor tips, mogelijke handvaten in de eigen omgang met de problematiek.

– informerend over bovenstaande thema’s

– begeleidend : omgaan met de diverse uitdagingen

– coachend : gericht op specifieke doelen

4. Zorgconsulentschap : inzicht bieden in het hulpverleningsaanbod en in mogelijke  juridische trajecten, zodat deze kritisch en bewust worden geraadpleegd.  Hiernaast ondersteunt / bemiddelt een zorgconsulent ook gesprekken tussen ouder en hulpverleninginstanties.

 

 

    Niet gevonden wat je zocht?

    Wens je een afspraak of meer info?

    Heb je interesse in onze diensten, maar wens je meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
    Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen.