0495 21 19 95 info@alvera.be

Bemiddeling

Op het werk zijn er heel wat geschillen.  Collega’s zien de doelen verschillend, werken niet op dezelfde manier, hebben verschillende (en misschien botsende) persoonlijkheden, leggen een andere focus, … .

Deze meningsverschillen en relationele conflicten kunnen zich voordoen onder collega’s, en ook tussen leidinggevende en medewerker.  Soms raakt een heel team betrokken.  

Geschillen op het werk kunnen vaak bemiddeld worden.  We bemiddelen best tijdig, nog voor het conflict hevig escaleert.  

Het is mijn taak als bemiddelaar om het proces naar overeenkomsten en afspraken te begeleiden, zodat het samenwerken mogelijk blijft.

Daartoe :

  • Begeleid ik het verloop zodat ieder de eigen bekommernissen kan delen.  Ik gebruik hiertoe een duidelijke procedure (de bemiddelingsweg) en een bepaalde methode (Interesed based).
  • Heb ik aandacht voor noodzakelijke input, zodat medewerkers voldoende geïnformeerd tot weloverwogen afspraken kunnen komen.  
  • Bied ik ondersteuning zodat ieder een evenwaardige inbreng kan hebben.  Medewerkers komen enkel tot duurzame afspraken als ze evenveel invloed hebben op de besluitvorming.  Ik begeleid zowel relationele conflicten als  inhoudelijke geschillen.  
  • Gebruik ik de interesed based onderhandelingsmethode.  Op die manier gaan medewerkers op zoek naar de bekommernissen en drijfveren, niet naar standpunten.  Via deze weg ‘vergroten we de taart’ van de mogelijke oplossingen en akkoorden.  

Bemiddeling is altijd vrijwillig.  De medewerker kan er steeds mee stoppen indien hij dit wenst.  De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk

We doorlopen tijdens de bemiddeling verschillende fasen:

  • Onderhandelingsronde 1: trajectbemiddeling. We onderhandelen over de oplossingswegen.   Bemiddeling is namelijk één mogelijke oplossingsweg, naast verschillende andere manieren om tot akkoorden te komen.  Als jullie kiezen voor bemiddeling, maken we een bemiddelingsprotocol op, en gaan we verder naar onderhandelingsronde 2.
  • Onderhandelingsronde 2: we bespreken waarover besluiten zullen genomen moeten worden en welke informatie jullie nodig hebben om weloverwogen tot beslissingen te kunnen komen.  We spreken tevens af wie voor welke informatie zal zorgen en hoe.
  • Onderhandelingsronde 3: we maken een inventaris op van de beslissingscriteria die we zullen hanteren bij het nemen van besluiten.  We zoeken hierbij naar wat elk belangrijk vindt, naar de bekommernissen en drijfveren bij toekomstige besluiten.
  • Onderhandelingsronde 4: we brainstormen over oplossingen en nemen besluiten. 

 

Niet gevonden wat je zocht?

Wens je een afspraak of meer info?

Heb je interesse in onze diensten, maar wens je meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen.