0495 21 19 95 info@alvera.be

Bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling

Familiale geschillen zijn zeer ruim. Denken we aan scheiden en het opmaken van een EOT, het vastleggen van de verblijfsregeling voor de kinderen, het afspreken van een kostenregeling, het opmaken van een ouderschapsplan,  het vastleggen van engagementen mbt de opvoeding van de kinderen, samenleven in nieuw samengestelde gezinnen, … 

Als orthopedagoge heb ik ervaring met kinderen met een beperking.  Voor sommige ouders van zorgenkinderen, is dit een meerwaarde in de bemiddeling.

Bij bemiddeling nemen jullie zelf en gelijkwaardig de beslissingen.  Het is mijn taak als bemiddelaar om het proces daartoe te begeleiden.

Daartoe :

  • Ondersteun ik het verloop zodat ieder van jullie de eigen bekommernissen kan delen.  Het is jullie onderhandeling.  Ik gebruik hiertoe een duidelijke procedure (de bemiddelingsweg) en een bepaalde methode (Interesed based).
  • Heb ik aandacht voor de aanwezigheid van voldoende informatie, zodat jullie weloverwogen tot afspraken kunnen komen.  
  • Bied ik ondersteuning zodat ieder een evenwaardige inbreng kan hebben.  Een duurzaam akkoord is niet mogelijk als de ene meer invloed heeft dan de andere.  Ik begeleid zowel jullie relationele conflicten als de inhoudelijke meningsverschillen.  
  • Gebruik ik de interesed based onderhandelingsmethode.  Via deze methode gaan jullie op zoek naar de bekommernissen en drijfveren, niet naar standpunten.  Op die manier ‘vergroten we de taart’ van de mogelijke oplossingen en akkoorden.  

Bemiddeling is altijd vrijwillig.  Je kan er steeds  mee stoppen indien je dit wenst.  De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.  

We doorlopen tijdens de bemiddeling verschillende fasen:

  • Onderhandelingsronde 1: trajectbemiddeling.  We onderhandelen over de oplossingswegen.   Bemiddeling is namelijk één mogelijke oplossingsweg, naast verschillende andere manieren om tot akkoorden te komen.  Als jullie kiezen voor bemiddeling, maken we een bemiddelingsprotocol op, en gaan we verder naar onderhandelingsronde 2.
  • Onderhandelingsronde 2: we bespreken waarover besluiten zullen genomen moeten worden en welke informatie jullie nodig hebben om weloverwogen tot beslissingen te kunnen komen.  We spreken tevens af wie voor welke informatie zal zorgen en hoe.  
  • Onderhandelingsronde 3: we maken een inventaris op van de beslissingscriteria die we zullen hanteren bij het nemen van besluiten.  We zoeken hierbij naar wat elk belangrijk vindt, naar de bekommernissen en drijfveren bij toekomstige besluiten.  
  • Onderhandelingsronde 4: we brainstormen over oplossingen en nemen besluiten. 

We kunnen de besluiten formuleren in een overeenkomst, die jullie (indien gewenst) kunnen laten homologeren bij de rechtbank.  Op die manier krijgt het de kracht van een vonnis en moeten de afspraken uitgevoerd worden.  

Wat bij conflictscheiding en lange juridische procedures ?

Regelmatig komt het voor dat bemiddeling gestart wordt tijdens of na een lange juridische strijd.  

Bij Alvera zijn jullie welkom.  We bekijken op welke manier we de bemiddeling vorm kunnen geven.  Debemiddelingsweg ziet er dan soms anders uit, maar is niet onmogelijk.

De duur van de bemiddeling

De duur van de bemiddeling is afhankelijk van de hoeveelheid afspraken die gemaakt moeten worden, de complexiteit, de hoeveelheid aan meningsverschillen, … . Een onderhandelingsronde staat dus niet voor 1 gesprek, maar kan meerdere gesprekken inhouden.

Niet gevonden wat je zocht?

Wens je een afspraak of meer info?

Heb je interesse in onze diensten, maar wens je meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek?
Maak een afspraak en ontdek hoe we u kunnen helpen.