0495 21 19 95 info@alvera.be

Het doolhof van de hulpverlening bij contactbreuk

Agenda, Infosessie

Als verstoten ouder, of als ouder die een proces ervaart naar dreigende contactbreuk, kom je in contact met diverse diensten en instanties vanuit hulpverlening en / of gerecht.  Misschien heb je zelf het initiatief daartoe genomen vanuit de hoop dat er herstel komt ? Of is de stap gezet door een CLB, je kind, de andere ouder, politie …?

Het contactherstel gebeurt niet (of uiterst traag), je begrijpt de stappen die gezet worden niet, er wordt met moeilijke termen gegoocheld, (on)mogelijkheden worden niet uitgelegd… 

Tijdens deze infosessie verdiepen we ons in de wereld van de jeugdhulp.  We staan stil bij de organisatie van de jeugdhulp en de familierechtbank / jeugdrechtbank.

Concreet bespreken we de weg die dossiers lopen, via:

  • De huidige organisatie van de jeugdhulp: de rechtstreeks toegankelijke hulp, de intersectorale toegangspoort, de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, gemandateerde voorzieningen, de gerechtelijke toegang tot de jeugdhulp, VOS, ondersteuning en plaatsing

  • Decreten betreffende Integrale Jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp.

In de rand bespreken we:

  • Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (overgenomen in Belgische Wetgeving)
  • Wetgeving omtrent ouderlijke rechten en plichten
  • Ouderlijk gezag, recht op informatie, recht op contact, hoorrecht, …

Het is mijn bedoeling bij dit infomoment om uitleg te verstrekken bij de organisatie van de jeugdhulp en de weg die vele ‘dossiers’ bewandelen, niet om juridisch advies te geven bij jouw dossier ! 

Praktisch

Datum: 

14 november  (19u-21u30)

Locatie:

Gaversesteenweg 25 (bus 2) te 9800 Deinze (je kan gratis parkeren in de straat, met een schijf)

De praktijk ligt aan het station van Deinze.

Inschrijven:

via info@alvera.be  met vermelding van je naam en contactgegevens.

Voor de sessie vraag ik een bijdrage van 55 euro per persoon, te storten op BE  84 0017 3031 1359 met vermelding van jouw naam en de datum van de sessie.  

De inschrijving (mail + betaling) is mogelijk tot ten laatste 8 november.

Nog vragen ?

Neem telefonisch contact op via 0495 21 19 95.